Ластівка, яка робить весну
Як програма «МетеоЗахист» від компанії «Сингента» повертає впевненість аграріям

Вона дійсно перша. Перша за унікальністю на українському агростраховому ринку, за можливостями, які надає агровиробникам, за популярністю та результатами роботи. Кажуть, що перша ластівка не робить весни. Але перша в Україні програма індексного страхування «МетеоЗахист» вже потужно працює на користь аграріям — і виступає драйвером агрострахового ринку. За допомогою продуктів та рішень компанії «Сингента» вирощують не лише широкий спектр сільськогосподарських культур, а й культуру агрострахування у країні. Вітчизняні виробники отримують більші можливості для сталого розвитку, управління ризиками та інвестиціями, підвищення своєї конкурентоспроможності. І це дійсно робить погоду в агросекторі.

Не чекати біля моря погоди

Погода була і залишається одним із ключових чинників сільськогосподарського виробництва. І фактором ризику водночас. Агротехнології можуть допомогти лише мінімізувати несприятливі погодні фактори. Повітря, сонце і вода — найкращі друзі та помічники аграрія. Але інколи занадто примхливі та непередбачувані, особливо коли ваше поле раптом опинилося в епіцентрі кліматичних змін.

Показовим у цьому сенсі став минулий рік: якщо традиційно південь тасхід України страждали від посухи, а північ та захід потерпали від надміру рясних дощів, то в сезоні–2019 усе немов стало з ніг на голову. Схід та південь стикнулися з надмірними опадами під час збирання врожаю, а на півночі та заході посіви страждали від нестачі вологи в найбільш вразливий для формування врожаю період вегетації.

Тож покладатися на милість природи особливо не доводиться. Системна небезпека несприятливих чи навіть екстремальних погодних явищ є очевидним фактом та істотно впливає на діяльність аграріїв. Втім, сучасний агробізнес вже далеко пішов від бабусиної грядки чи навіть колгоспних ланів. Це потужне і складне виробництво просто неба. І для нього мати надійний «страховий дах» — така ж технологічна необхідність, як, скажімо, внесення добрив чи захист від бур’янів, хвороб та шкідників. Агрострахування — найважливіший інструмент сучасного аграрного бізнесу і необхідна умова сталого поступального розвитку сільськогосподарського сектора. Приклад країн з розвиненим аграрним виробництвом є цьому яскравим свідченням.


Потрібно господарству і суспільству

Виробництво сільськогосподарської продукції лише тоді потужно і стабільно розвивається, коли на кожному конкретному полі якісні агрономічні технології поєднуються з фінансовими. Господарство, фінансово достатньо застраховане від погодних ризиків, отримує змогу більш впевнено інвестувати у свою виробничу діяльність, інноваційні рішення та досягати успіху попри всі кліматичні примхи. Страхові механізми дозволяють стабілізувати грошовий потік, проводити більш ґрунтовне бізнес-планування та мінімізувати ризикову складову у виробничому циклі. А страхові відшкодування в неврожайні роки — це певна запорука того, що господарство матиме кошти на поточну діяльність, погашення кредитів, відновлення платіжного балансу. Загалом можливість скористатися якісними страховими продуктами створює значиму конкурентну перевагу для агровиробника — як на локальному, так і на глобальному ринку.

Страхування потрібне агровиробнику. І воно не менш потрібне суспільству та державі. Адже механізми розвиненого агрострахування є необхідною умовою забезпечення продовольчої безпеки та підвищення конкурентоспроможності власних виробників на світовому ринку, вирішення низки соціально-економічних питань.

Партнерство держави та бізнесу

За даними Міжнародної асоціації агрострахувальників (AIAG), у Канаді та США застраховані 85–90% площ, в Іспанії та Німеччині — 60–63%, у Франції — 55%, Китаї — близько 40%. Що важливо, субсидії в агрострахування інтегровані в систему державної підтримки в цілому та є її необхідною складовою.

Переважно у світі агрострахування засноване на державно-приватному партнерстві. Так, у США суттєва державна підтримка у вигляді надання відповідних субсидій (60% і більше залежно від культури, вартості страхової премії) сприяла тому, що близько 90% фермерів тут користуються послугами системи агрострахування. У країні працює державний адміністратор програми Federal Crop Insurance Corporation, який відповідає за політику аграрного страхування, розробляє та затверджує всі агрострахові програми, працює з компаніями, задіяними у сфері реалізації програми державної підтримки.

Що стосується Канади, то тут практично відсутня приватна система страхування сільськогосподарських культур. Програми страхування розробляються і реалізуються провінційними державними корпораціями або ж відділами міністерства сільського господарства тієї чи іншої провінції. На федеральному та місцевому рівні забезпечується надання субсидії для сплати частини страхової премії, а також оплата адміністративних витрат.


Чимало країн Європи пішли шляхом створення державою і приватними компаніями об’єднань страховиків, які адмініструють та реалізують державну політику підтримки агровиробників.

Так, на державно-приватних засадах працює система агрострахування в Іспанії. Зокрема, розмір державної субсидії становить 43–44% від вартості страхового внеску. Зараз у країні страхуються практично всі види аграрних ризиків, зокрема лише в одній рослинницькій галузі працює 28 програм для захисту від ризиків. Іспанська система агрострахування гідно пройшла виклики 2017-2018 років, коли виплати у зв’язку з посухою, повенями та градобоєм становили понад 700 млн євро щороку.

У Франції на агрострахування, зокрема мультиризикові програми, надаються державні субсидії та з 2010 року використовуються фонди ЄС. У рамках державної підтримки аграрію в разі настання страхового випадку оплачується близько 65% страхової премії.

А от Німеччина в цьому плані стоїть дещо осторонь. Історія агрострахування тут нараховує вже понад 220 років, і за цей час у країні сформувалася настільки висока страхова культура, що держава втручається лише у разі екстремальних погодних викликів. Хоча у 2019 році міністерство сільського господарства федеральної землі Баварія оголосило про наміри забезпечити аграріям більш ефективний захист від негативних наслідків посухи та запустило загальнофедеральну ініціативу щодо державної підтримки комплексного страхування від основних сільськогосподарських ризиків. Її пропонується реалізувати за австрійською моделлю, в якій сільгоспвиробники платять 50% страхового внеску, а решту суми компенсують федеральний уряд та федеральні землі.Україна потребує росту

Уряди розвинених аграрних країн надають суттєву підтримку в сфері страхування сільськогосподарських ризиків не заради дешевого популізму. Річ у тім, що агрострахування — це ризикований бізнес і для самих страхових компаній. Неможливість розрахувати точні ризики (особливо за умови кліматичних змін), суб’єктивізм в їх оцінці, досить поширені додаткові адміністративні витрати та обтяження ведуть до високої збитковості агрострахування. Тому без участі держави говорити про розвиток традиційного агрострахування досить складно.

У 2005-2008 рока хв Україні вперше була запущена програма державної підтримки. Але вона виявилася обтяжливою для держави, корупційно вразливою та, врешті-решт, непривабливою для агровиробників. Фактично весь тягар проблемних моментів ліг на споживача страхового продукту. Так, із самого початку агровиробник мав платити 100% страхової премії, а потім довго збирати документи, подавати і чекати рішення комісії при МінАП щодо отримання відшкодування. Така система вочевидь не дуже сприяла розвитку агрострахового ринку.

У 2008 році, коли в Україні приступали до реалізації проекту IFC (Група Світового банку) «Розвиток агрострахування в Україні», йшлося про створення державного агентства за прикладом США. Та фахівці дійшли висновку, що в тогочасних українських реаліях неможливо було забезпечити ефективність подібної структури. Рішенням могло стати створення так званого Агрострахового пулу на державно-приватних засадах. Але низка неврегульованих аспектів та, слід визнати, відсутність державної стратегії із субсидіювання агрострахового ринку не дозволили вивести його на якісно новий рівень. Хоча була розроблена низка страхових продуктів, що задали високі стандарти в цьому сегменті.

Зараз на агростраховому ринку відбуваються певні зрушення на краще: є цікаві продукти, зріс рівень експертизи у провідних компаній. Також гарну перспективу мають страхові рішення із залученням аграрних розписок. Але говорити про те, що середні та малі виробники в Україні мають практичну можливість масово скористатися якісними страховими послугами, не доводиться. Зараз більш-менш популярними є договори страхування посівів від повної загибелі на період перезимівлі та страхування ризиків весняних заморозків — але вони не роблять погоди на ринку.

Великою проблемою тут є відсутність страхової культури і належної комунікації між широким аграрним загалом та страховим сектором.

Загалом традиційне мультиризикове страхування без вивіреної державної підтримки достатньо ризиковане для самих страхових компаній. І воно не менш ризиковане та обтяжливе для агровиробника. Складна процедура укладення договору та його юридичне трактування в разі визначення страхового випадку часто роблять отримання відшкодування досить проблемною справою. Тож системний дефіцит популярних агрострахових продуктів в Україні — це об’єктивна реальність.Індексне страхування — рішення, що працює

Україна — країна з розвиненим аграрним ринком. Але щодо визначальних умов для роботи класичного агрострахування — інфраструктури, фінансово-економічної ситуації, державної підтримки, законодавчої бази та загалом специфіки ризикового середовища, ми належимо до країн, що розвиваються. І тут традиційне агрострахування багато в чому не спрацьовує. Світовий досвід свідчить, що саме індексне страхування може стати рішенням, доступним широкому колу агровиробників.


Районування території України за річним кліматичним водним балансом
2050 р. (прогноз)
2100 р. (прогноз)

Інноваційний різновид страхування на основі погодних індексів має низку переваг, серед яких:

Загалом подібний підхід має забезпечити прозорість у відносинах між страховиками і страхувальниками, максимальну об’єктивність і простоту оцінки, зручність для агровиробника.

«МетеоЗахист» — інновація в дії

Усе це донедавна було лише у теорії. На практиці всі переваги індексного страхування стали доступними українським агровиробникам завдяки партнерській програмі компанії «Сингента» та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) із залученням страхового агента програми — компанії PZU. Починаючи з 2015 року програма «МетеоЗахист» націлена на те, щоб зробити кращі світові практики у сфері індексного агрострахування доступними широкому загалу виробників, максимально адаптувати їх під реальні запити та потреби.


Експертна думка

Андрій Заріпов,
експерт із питань агрострахування проекту IFC «Розвиток фінансування аграрного сектора в Європі та Центральній Азії»:

— Страхування на основі погодних індексів — це реальна інновація. Зараз доступ до погодних даних, зокрема супутникового моніторингу, вийшов на якісно новий рівень. І продукти, розроблені з використанням погодних індексів, набагато прозоріші та зручніші для агровиробника. Що важливо, вони не нівелюють традиційних страхових продуктів, а, навпаки, розвивають агростраховий ринок на користь аграріям.

Те, що надає агровиробникам компанія «Сингента», — це абсолютно правильне та прекрасне використання індексного продукту. «МетеоЗахист» не працює сам по собі — він інтегрований у синергічну ціннісну пропозицію разом із продуктами та рішеннями компанії. Агровиробнику пакеті з продуктами високої якості отримує ще додаткову реальну цінність та користь. Тобто аграрії отримують захист, впевненість та додаткову можливість для сталого розвитку. Я маю сумніви, що якби на ринку з’явився інший індексний продукт високої якості — але без такої інтеграції, як у програмі компанії «Сингента», то його чекав би такий самий успіх та популярність серед агровиробників.

«МетеоЗахист» — це дійсно логічне рішення та його прекрасна реалізація. Це не просто гарний світовий рівень, це може бути прикладом та взірцем. Програма «МетеоЗахист» предметно сприяє розвитку агрострахування в Україні в цілому. І не лише агрострахування. Адже позитивний досвід використання страхових продуктів сприяє тому, що агровиробники починають системно думати над інструментами управління ризиками: страховими, фінансовими, технологічними тощо. А це дає змогу зважено планувати свою діяльність, впевнено інвестувати, впроваджувати інноваційні рішення та технології — тобто ефективно зростати та розвиватися.


Цей страховий продукт не має аналогів на українському ринку за своїми принципами та перевагами, які він надає користувачам. На відміну від моделей традиційного страхування в основу механізму роботи програми «МетеоЗахист» покладено моніторинг індексів — рівня температур та опадів. Відповідна модель враховує інтенсивність їх впливу на врожайність тієї чи іншої культури. І в разі настання певного граничного параметру обраного індексу автоматично визнається настання страхового випадку. Програма розроблена на основі кращого світового досвіду з урахуванням українських реалій та погодних умов. Супутникові погодні дані надаються всесвітньо відомою незалежною метеорологічною службою Meteoblue.Інтегрований захист посівів

«МетеоЗахист» інтегрований у продуктові пропозиції компанії «Сингента», що, на думку фахівців та агровиробників, є суттєвою перевагою. При придбанні певного пакета насіння чи засобів захисту рослин на площу від 100 га агровиробник може обирати рівень покриття його витрат залежно від застосованої технології та лояльності. Заповнюючи просту анкету для участі у програмі, агровиробник обирає сектор погодних даних (8 х 8 км) та страховий період, що збігається із фазою цвітіння або збирання врожаю. Система сформує граничні рівні опадів та температур, відповідно до яких буде розрахована сума відшкодування після завершення страхового періоду. Рівень відшкодування покриває вартість насіння та засобів захисту рослин «Сингента» до $70 на 1 га.

Зараз страхова програма поширюється на основні для українських аграріїв культури: зернові (пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий), кукурудзу, соняшник, сою та ріпак. Для кожної культури розраховані конкретні параметри індексів з урахуванням визначальних для формування врожайності фаз вегетації. Наприклад, під час цвітіннята наливу зерна небезпеку становлять нестача опадів та високі температури — і при настанні визначених критичних показників спрацьовує страховий механізм програми «МетеоЗахист». Аграрій отримує 10% відшкодування, коли кількість днів спеки досягне граничного рівня та ще 10% за кожен додатковий день спеки. У разі нестачі опадів відсоток відшкодування вираховується залежно від того, наскільки фактичний рівень опадів був меншим, ніж граничний. А починаючи із сезону–2020 враховується ще і такий показник, як надмірне зволоження в період цвітіння — наливу зерна.

«МетеоЗахист» — це захист інвестицій у посіви восьми основних культур від:

Ще однією особливістю програми є те, що вона розрахована на стабільні виплати навіть при незначному пошкодженні посівів при настанні граничних рівнів. Якщо погода була екстремально несприятливою, то виплати автоматично зростають.Цифри мають значення

За своїми можливостями, перевагами та, зрештою, заслуженою популярністю програма не має рівних на ринку. Інноваційний та водночас простий і надійний інструмент вже здобув широке визнання у виробників, демонструючи рекордні результати. У 2019 році програма забезпечила захист третини всіх застрахованих в Україні полів. Цифри говорять самі за себе:


Зростаємо разом

Програма поступально еволюціонує, надаючи нові можливості та захист від нових ризиків. Якщо раніше переважно до уваги брався фактор посухи, то минулого року додали такий індикатор, як надмірні опади в період збирання. А в сезоні–2020, згідно з побажаннями агровиробників, включено контроль надмірного зволоження під час цвітіння — наливу зерна. Також до переліку основних культур, які беруть участь у програмі, доданий ріпак.

Користування програмою «МетеоЗахист» стало ще зручнішим: забезпечена автоматизація процесів, інтеграція з цифровою платформою Cropio, з відкритим реєстром підприємств. Також запроваджується електронний підпис, що дуже спростить процес реєстрації — варто лише натиснути кнопку чи ввести код.Експертна думка

Роман Хрипко,
керівник напряму захисту агрономічних ризиків, Східна Європа:

— На глобальному рівні у нас у фокусі три країни, в яких ми розвиваємо програми захисту від поганої погоди: Аргентина, Бразилія та Україна. Це ринки, що розвиваються з величезним потенціалом і, на жаль, з поганими можливостями. Фермери змушені розвивати і захищати свій бізнес самостійно без державної підтримки, до того ж ризики, пов’язані з погодою, останнім часом посилюються. Ми у свою чергу розуміємо, що будемо мати бізнес, якщо наш клієнт добре і стабільно зароблятиме. Так і виникла ідея зробити просту та ефективну програму для захисту інвестицій наших клієнтів, таким чином захищаючи і свій прибуток.

На мій погляд, ми досягли в цьому успіху — зважаючи на позитивні відгуки та кількість учасників, що швидко зростає. Найголовніше — продемонструвати ринку, що проект може багато, часто і швидко виплачувати та, що дуже важливо у сучасному світі, до нього легко підключитися, все наочно і прозоро. Саме такий підхід повинен використовуватися, якщо ви хочете зробити проєкт успішним.

«МетеоЗахист» — це:

  • простота і зручність;
  • доступність та оперативність;
  • широкий спектр опцій;
  • об’єктивність методів та лояльність до клієнта;
  • інтеграція з цифровою платформою Cropio та сервісами «Сингента»;
  • найвища ефективність та сума страхових виплат
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Важливо

Важливі строки Додаткова інформація Програму «МетеоЗахист» було розроблено на основі найкращого світового досвіду для українських погодних умов, щоб ви могли легко отримати максимально ефективний захист від впливу посухи. Однак з огляду на технічні особливості існує незначна ймовірність, що погодні дані й розмір відшкодування, розрахований за допомогою моделі, можуть відрізнятися від того рівня втрати врожайності та погодних умов, які фактично спостерігалися на полях. Компанія «SYNGENTA» залишає за собою право відмовити в участі у програмі за таких обставин: учасник не надав в обумовлені строки копії накладних на придбання продуктів компанії «Сингента» або здійснив повернення; учасник має прострочену заборгованість перед офіційними дистриб'юторами; учасник зменшує обсяги закупівлі продуктів компанії «SYNGENTA» або площу участі у програмі «МетеоЗахист» порівняно з попереднім сезоном; компанія «SYNGENTA» досягла забюджетованих обсягів фінансування.

Важливі строки

До 15 квiтня — реєстрація анкет для зернових та ріпаку.
До 15 травня — реєстрація анкет для кукурудзи, соняшнику та сої.
За 10 днiв до початку обраного періоду але не пізніше
15 червня — надання накладних.
За 15 днiв до початку обраного періоду — можливість змінити період в анкеті.

Тисни

Захищаючи майбутнє

«МетеоЗахист» — це не лише добре для посівів, для конкретного господарства та агросектора в цілому. Це ще й можливість творити добро у звичайному, людському сенсі. Життя та здоров’я майбутнього покоління — це найбільша цінність. І компанія «Сингента» пропонує учасникам програми «МетеоЗахист» долучитися до спільної соціальної ініціативи «ПроДобро», покликаної допомогти дітям в отриманні якісної медичної допомоги. При заповненні анкети щодо участі у страховій програмі кожен може обрати той відсоток від потенційної страхової виплати, який буде перераховано у загальну скарбничку проєкту. Всі зібрані кошти будуть направлені на закупівлю сучасного спеціалізованого обладнання для медичних закладів.Експертна думка

Альона Федько,
менеджер проєктів з розвитку HR бренду та проектів КСВ:

— Наші принципи та цінності зумовлюють позицію компанії як такої, що змінює уявлення людей про світ агронауки й покращує якість життя. Тому напрям корпоративної соціальної відповідальності є одним із ключових у діяльності компанії. «Сингента» в Україні робить суттєвий внесок у розвиток громад, розвиває майбутнє покоління та активно взаємодіє з різною аудиторією через низку власних і партнерських проектів та ініціатив. Соціальні проєкти втілюємо відразу за кількома напрямами: освіта, турбота про працівників та їхні сім’ї, корпоративне волонтерство.

Ініціатива «ПроДобро» якраз і спрямована на турботу про молоде покоління у регіонах. Ми всі знаємо, що медичні заклади зазвичай недоукомплектовані обладнанням, і завдяки нашому проєкту ми маємо змогу допомогти, хоча б частково, покрити поточні запити. Цей проєкт буде втілений спільно з «Українською біржею благодійності», що виступає як інформаційною платформою, так і нашим партнером, здатним підказати, які саме запити є в регіонах і хто найбільше потребує допомоги. Коли будемо розуміти, яку суму нам вдалося зібрати — а ми віримо, що наші клієнти соціально відповідальні, ми зможемо закупити частину необхідного обладнання в одну або декілька регіональних лікарень. Ми впевнені, що бізнес не має стояти осторонь проблем, що існують у вітчизняній медичній сфері, і віримо: все, чим ми займаємося, робить нас і нашу країну успішною та процвітаючою.