Події / Календар     09 жовтня 2017 12:26

Конференция «Груз и Морское страхование»


Международная юридическая служба Interlegal приглашает посетить конференцию «Груз и Морское страхование», которая состоится 24 ноября в Одессе. Новации в морском страховании много лет не обсуждались в акватории Чёрного моря на столь высоком уровне, и специалисты отрасли давно ожидали подобного уникального мероприятия, особенно в Украине.

Конференция будет интересна судовладельцам, тайм-чартерным операторам, грузовладельцам, портовым операторам, экспедиторам, банкам, страховым компаниям, юристам, сюрвейерам и другим специалистам по судоходству и международной торговле.

В программе конференции:

 • Страхование грузов, ответственности терминалов, экспедиторов и логистических операторов.
 • Ответственность фрахтователя.
 • Политические и иные современные риски при страховании (современные тренды в Чёрном море, странах Ближнего Востока и Северной Африки).
 • Страхование судов и общая авария.
 • Суброгация и регресс в странах Черного моря.
 • Урегулирование убытков в российских портах Черного моря.
 • Рекомендации для эффективного арбитража в соответствии с условиями LMAA в случаях, связанных с морским страхованием.

Доклады на конференции представят представители P&I клубов CIS Pandi, Charterers’s P&I, TURK P&I, иностранных офисов компании Interlegal, независимые арбитры Лондонской Ассоциации Морских Арбитров (LMAA) и другие специалисты в области морского страхования.

Также специально приглашённый арбитр LMAA представит практические кейсы по морскому страхованию 2015-2017 годов.

Программа конференции

Зарегистрироваться

Когда: 24 ноября 2017 г.

Где: Одесса, Отель Gagarinn

Зарегистрируйте 1+ и получите 10% скидку.

 

Конференція «Вантаж і Морське страхування»

Міжнародна юридична служба Interlegal запрошує відвідати конференцію «Вантаж і Морське страхування», яка відбудеться 24 листопада в Одесі. Новації в морському страхуванні багато років не обговорювались в акваторії Чорного моря на такому високому рівні, і фахівці галузі давно чекали подібного унікального заходу, особливо в Україні.

Конференція буде цікава судновласникам, тайм-чартерним операторам, вантажовласникам, портовим операторам, експедиторам, банкам, страховим компаніям, юристам, сюрвейєрам і іншим фахівцям з судноплавства і міжнародної торгівлі.

 

У програмі конференції:

 • Страхування вантажів, відповідальності терміналів, експедиторів та логістичних операторів.
 • Відповідальність фрахтувальника.
 • Політичні та інші сучасні ризики при страхуванні (сучасні тренди в Чорному морі, країнах Близького Сходу і Північної Африки).
 • Страхування суден і загальна аварія.
 • Суброгація і регрес в країнах Чорного моря.
 • Врегулювання збитків в російських портах Чорного моря.
 • Рекомендації для ефективного арбітражу відповідно до умов LMAA у випадках, пов’язаних з морським страхуванням.

Доповіді на конференції представлять представники P&I клубів CIS Pandi, Charterers’s P&I, TURK P&I, іноземних офісів компанії Interlegal, незалежні арбітри Лондонській Асоціації Морських Арбітрів (LMAA) та інші фахівці в галузі морського страхування.

Також спеціально запрошений арбітр LMAA представить практичні кейси з морського страхування 2015-2017 років.

 

Програма конференції

Зареєструватися

Коли: 24 листопад 2017 р

Де: Одеса, Готель Gagarinn

Зареєструйте 1+ і отримаєте 10% знижку.

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!