Новини    14 серпня 2018 12:25

Як правильно та ефективно автоматизувати елеваторний комплекс


Сучасна вимога до лінійних елеваторів — тотальна автоматизація процесів, що протікають на ньому. Існують три рівні автоматизації цих процесів:

 1. Автоматизація технологічних процесів (управління маршрутами, вузлом сушіння, сепарування, моніторинг стану обладнання тощо).
 2. Виробнича виконавча система (Manufacturing Execution System — MES).
 3. ERP-система, або єдина система управління виробництвом (фінанси, система контролю і управління доступом та інші процеси, прямо не пов’язані з виробництвом).

Розглянемо ці рівні докладніше.

Автоматизація технологічних процесів

Чим менша кількість рутинних рішень, які співробітник повинен прийняти у процесі роботи, тим менше часу він витратить на її виконання і менше припуститься помилок.

Інтелектуальна система побудови маршруту культури на елеваторі створюється таким чином, що оператору комплексу необхідно задати тільки початковий і кінцевий пункт її прийому. Маршрут система будує самостійно, з урахуванням заданих даних і з постійним моніторингом всіх поточних процесів. Автоматизована система управління (АСУ) підкаже, чи можуть маршрути відпрацювати паралельно, чи це неможливо, поки не завершений один з попередніх процесів, і навіть підкаже альтернативний маршрут, якщо він є.

Інтелектуальна технологічна схема передбачає створення технологічно складних схем, які передбачають безліч маршрутів. Одночасно можуть працювати декілька процесів: переміщення однієї культури, доочищення іншої партії, досушування третьої тощо. Інформація про те, який продукт завантажили, вивантажили, скільки залишилося на сушінні, фіксується в електронній базі. Усі можливі маршрути культури опрацьовуються технологом на етапі проектування елеваторного комплексу, і програмне забезпечення створюється на підставі технічного завдання замовника. За необхідності змінити технологічну схему після запуску елеватора внести програмні виправлення можна дистанційно, без виїзду фахівців на елеватор.

Структуризація бізнес-процесів

«Любов» до паперової тяганини є у кожному з нас. Автоматизація бізнес-процесів на елеваторі дозволяє скоротити час на створення документації, виключити людський фактор і скасувати можливість маніпуляцій. Уся необхідна документація ведеться в електронному вигляді, в загальній базі даних. Приймання зерна на автоматизованому елеваторі може виглядати так.

 1. Оператор вагової вносить дані з видаткової накладної в систему. Дані з автомобільних ваг без участі оператора вносяться у створений документ. Береться проба. Облікова картка «передається» системою лаборанту.

2. Лаборант вносить результати аналізів в облікову картку. За ними АСУ формує завдання: необхідне очищення/досушування, параметри цих завдань, а також вказує, в який із силосів завантажувати продукт (формування силосної дошки).

3. Водій отримує RFID-мітку, аналогічну картці доступу в офісах. З нею водій під’їжджає до пункту приймання (автомобілерозвантажувач), і спеціальний пристрій зчитує інформацію з RFID-мітки.

4. Оператор комплексу бачить усю інформацію по машині в системі. Якщо необхідні технологічні лінії вільні, він дає дозвіл на розвантаження.

5. На електронному табло пропускної стійки висвічується «Заїжджайте на розвантаження». Культура вивантажується, зерновоз повертається на ваговий пункт, документи виписуються автоматично.

Контроль доступу

У кожного співробітника зерносховища — від керівного складу до обслуговуючого персоналу — організовується свій рівень доступу в системі. Оператор має доступ до прийому культури та її передачі у виробництво згідно із затвердженими завданнями. У матеріально відповідальної особи є можливість відвантажувати товар, знову ж таки згідно із затвердженими завданнями, які зафіксовані в системі. Будь-яка система автоматизації підлаштовується під організаційну структуру замовника.

Автоматизація подачі культур

АСУ реалізує можливість подачі на зберігання/виробництво/вивантаження різних культур з різною продуктивністю, якщо це завдання передбачене і вирішене на технічному рівні. Система автоматизації передбачає зміну продуктивності маршрутів залежно від вимог технології. Це реалізується за допомогою випускного пристрою (управління ступенем відкриття/закриття заслінки). Друге оптимальне технічне рішення цього завдання — установка потокових ваг. Тоді система приймає рішення, ґрунтуючись на даних, отриманих з ваг.

Докази у суперечливих ситуаціях

Кожному власнику не так важливо знати про форс-мажори пост-фактум, скільки розуміти, що до них призвело, щоб:

 • вирішити, як уникнути подібного в майбутньому;
 • виявити причину поломки;
 • визначити винного;
 • отримати компенсацію за простій.

Саме тому при автоматизації зерносушарки, наприклад, важливо не тільки вести журнал подій (журнал аварій), а й моніторити поточні процеси. Яким чином це можна реалізувати? Усі параметри — задані та поточні — записуються в єдину базу даних. Надалі вони можуть бути візуалізовані у вигляді таблиць і графіків. Наприклад, при зміні температури продукту або температури реагенту відпрацьованого повітря можна проаналізувати дані та сказати, які параметри сушіння зерна були задані неправильно. Дані збережуться на вашому сервері або (за домовленістю) на сервері компанії, яка надає гарантійне або післягарантійне обслуговування. У суперечливих ситуаціях саме об’єктивні дані допомагають визначити причину події.

Технічне обслуговування та ремонт

Зупинка зерносховища у сезон — неприпустима помилка. Звичайно, перед сезоном кожний розумний власник проводить технічне обслуговування та ремонт. Що дає система автоматизації?

 1. Ви прогнозуєте технічне обслуговування і ремонт по кожній одиниці обладнання. Це можливо на підставі ведення та аналізу журналу відмов.
 2. Ви можете узгодити з постачальником елеваторного обладнання надання гарантії не тільки по часовому періоду, а й за кількістю мотогодин. Це вигідно для обладнання, що працює сезонно. Таким чином можна розділити умови гарантії для обладнання в одному комплексі.
 3. При укладенні договору на сервісне обслуговування ваш підрядник отримає доступ до журналу роботи обладнання і на його підставі сформує рекомендації на наступний період та буде нести відповідальність за них.

Автоматизація елеватора забезпечує планування сервісних робіт і виключення поломок у сезон.

Терміни, люди, гроші

Два головних питання, які впливають на прийняття рішення при узгодженні робіт з будівництва елеваторного комплексу, — вартість реалізації та термін окупності. Термін окупності повністю автоматизованого елеватора на півтора року менший в порівнянні з неавтоматизованим. Таке скорочення термінів досягається за рахунок мінімізації витрат на персонал, зменшення енерговитрат та оптимізації технологічних маршрутів при експлуатації обладнання.

KMZ Industries впроваджує АСУ ТП не перший рік. Базовий програмний комплекс допрацьовується індивідуально під кожного замовника. Такий підхід дозволяє заощадити час на розробку базових завдань і автоматизувати технологічні маршрути, управління зерносушаркою, сепаратором з урахуванням конкретного елеватора. Автоматизація під ключ елеваторного комплексу потужністю, наприклад, 40 000 т одночасного зберігання займає три-чотири місяці: від програмування технологічних потоків до монтажу обладнання та інсталяції програмного забезпечення на об’єкті.

Проблема підбору і утримання кваліфікованого персоналу для елеватора так само важлива, як і для будь-якого підприємства. Впровадження системи автоматизації зерносховища дозволяє скоротити кількість висококваліфікованого персоналу.

Автоматизуємо тільки новий елеватор?

Що робити, якщо у вас вже є елеватор і ви морально доросли до необхідності його автоматизації? Впровадити систему автоматизації можна не тільки на новому елеваторі. Сучасні вимоги до елеваторів передбачають впровадження системи НАССР, яка вимагає тотальної автоматизації процесів. Для цього в автоматизований елеваторний комплекс має бути включене додаткове обладнання: моніторинг температур підшипникових вузлів, контроль роботи зерносушарок, витрат енергоносіїв тощо. Тож автоматизувати елеватор треба для:

 • зниження витрат при наймі обслуговуючого персоналу;
 • отримання додаткових аргументів у будь-яких суперечливих ситуаціях;
 • автоматизації документообігу;
 • виключення людського фактору або навмисної шкоди;
 • контроля доступу до інформації

Якщо у вас є мережа елеваторів, то створення єдиної системи моніторингу та контролю більш ніж логічне. Чи полегшувати собі життя, автоматизуючи елеватор, вирішувати вам. Пам’ятайте, що автоматизація — це контроль одержуваного прибутку власником зерносховища.

Текст: Олексій Ломакін, начальник відділу автоматизації та електропостачання KMZ INDUSTRIES

 

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!
Ще немає новин у цій стрічці ...