Новини / Аналітика     01 березня 2018 21:47

Stoller. закладання основ


ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ — НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЕТАП

У ВИРОЩУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

ГЕНЕРАТОРИ СТРЕСУ

Найвищий потенціал врожайності рослини знаходиться у її насінні. Але цей потенціал можуть знижувати безліч факторів: погодні умови, дефіцит чи надлишок елементів живлення, шкідники, хвороби, бур’яни

та інші стресові чинники навколишнього середовища. Причому деякі з цих факторів починають діяти, коли насіння ще навіть не потрапило у ґрунт. Для досягнення максимальної генетичної експресії рослин необхідно уникнути впливу таких негатив‑ них чинників.

Інструментом, яким можна підвищити врожайність рослин шляхом регулювання стресу, є передпосівна обробка насіння. Вона є найпершим та найважливішим етапом у технології вирощування сільськогосподарських культур і дозволяє забезпечити оптимальний гормональний баланс рослини. Передпосівна обробка насіння дозволяє підвищити енергію проростання, схожість рослин та стійкість до несприятливих погодних умов.

ГОРМОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

На ранніх етапах розвитку рослини живлення відбувається переважно за рахунок поживних речовин у насінині та її оболонці, сама рослина ще нездатна поглинати елементи живлення ззовні, навіть за достатньої їх кількості у ґрунті. Висіяне насіння перебуває у стані спокою через високий рівень у ньому абсцизової кислоти, що індукує період спокою. Для проростання насіння рівень даного гормону повинен бути меншим за рівень ауксину та гіберелової кислоти, які є природними стимуляторами росту рослини. При несприятливих умовах сівби такого гормонального зрушення не відбудеться і для насіння необхідне зовнішнє додавання ауксину та гіберелової кислоти. Крім того, на даному етапі важливий рівень цитокініну. Цей клас гормонів виробляється у кореневих волосках та забезпечує клітинний поділ у пагонах та транспорт поживних речовин до клітин. Передпосівна обробка насіння препаратами компанії Stoller сприятиме збільшенню вегетативної маси, росту кореневої системи та повноцінному формуванню всіх складових врожаю. Така обробка насіння дозволить отримати ряд переваг: раніше почати сівбу, підвищити стійкість проростання, покращити рівномірність сходів, підвищити стійкість проростків, утворити потужну кореневу систему, підвищити стійкість до хвороб та несприятливих умов сівби (сухий чи вологий, гарячий чи холодний ґрунт).

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ

Для забезпечення активного старту, формування міцної кореневої системи та для досягнення швидких та вирівняних сходів компанія Stoller пропонує інноваційні засоби для передпосівної обробки насіння: Bioforge, Stimulate та Fast Start.

Bioforge — це антистресовий препарат для посилення росту, розвитку рослин та досягнення їх стійкості до несприятливих чинників. Застосовується препарат для контролю гормонального балансу та постійного росту кореневих кінчиків. Bioforge є продуктом реакції двох природних речовин: сечовини та мурашиної кислоти, які при поєднанні дають нову запатентовану речовину — диформіл сечовину, що є сильним антиоксидантом. Bioforge зупиняє сигнал для синтезу «стресового етилену», підтримуючи оптимальну концентрацію цього гормону в рослині, нейтралізує вільні радикали, які руйнують клітину, та збільшує рівень внутрішньоклітинної рідини в рослині. Крім регуляції стресу препарат забезпечує краще проростання насіння та підсилює розвиток рослини. Наприклад, використання цього препарату для перед‑ посівної обробки насіння сої забезпечує краще утворення бульбочок, стручків та запобігає їх абортуванню.

Використання Bioforge у нормі 1,5 л/т у комплексі з іншими видами обробки дозволило запобігти втратам урожаю на рівні 6,2 ц/га (за даними польових випробувань препаратів Stoller на полях ПСП «Переселенське» у Київській області).

Stimulate — регулятор росту рослин на основі поєднання цитокініну, ауксину та гіберелової кислоти. Він сприяє поділу, диференціації та росту клітин на всіх етапах розвитку рослин. Препарат забезпечує підтримку гормонального балансу рослин, забезпечує формування потужної кореневої системи та досягнення швидких та вирівняних сходів. Stimulate посилює ріст коріння, чим збільшує поглинання рослиною внесених у ґрунт поживних речовин. Передпосівна обробка насіння цим препаратом дозволяє отримати високу врожайність та забезпечити продуктивний розвиток рослин. Результати польових випробувань свідчать, що використання Stimulate у нормі 2 л/т дозволило запобігти втратам врожайності соняшника на 3 ц/га (за даними застосування препаратів Stoller на полях ТОВ «Зоря» у Дніпропетровській області).  Назва Fast Start каже сама за себе: препарат активізує ріст рослин саме на ранніх етапах розвитку. Він поповнює вміст цинку, який надзвичайно необхідний саме у цей період. Також препарат сприяє природному синтезу ауксину, білковому обміну, генетичній експресії, цілісності клітинної мембрани та трансферу енергії. Препарат забезпечує відмінні умови для активного старту рослини, перериває період спокою насіння та позитивно впливає на фактори росту. Органічні сполуки, які містить Fast Start, підвищують рівень засвоєння поживних речовин, прискорюють метаболізм рослини та активізують ґрунтову мікрофлору. Передпосівна обробка насіння цим препаратом забезпечує досягнення швидких та вирівняних сходів, міцної кореневої системи, що надалі дозволяє рослині повною мірою реалізувати свій генетичний потенціал. Передпосівна обробка бульб картоплі препаратами Stimulate у нормі 0,5 л/га та Fast Start у нормі 2 л/га у комплексі з позакореневим підживленням під час вегетації рослини дозволила збільшити урожайність на 4,1 т/га (за даними застосування препаратів Stoller на полях ТОВ «Агрокомплекс‑98» у Житомирській області).

Передпосівна обробка насіння економічно доцільна, адже дозволяє запобігти втратам врожаю та раціонально використовувати обмежені матеріальні ресурси. Розрахунки економічної ефективності показують, що передпосівна обробка насіння дозволяє підвищити прибуток, рівень рентабельності та зменшити собівартість вирощуваних культур.

 

ТЕКСТ: МИХАЙЛО ГУНЧАК, МИКОЛА КЛИМЧУК

Сподобався цей матеріал?
Підтримайте його автора!