Країна напрокат
Рейтинг регіонів за ціною оренди землі

Landlord представляє ексклюзивний рейтинг регіонів України за ціною оренди землі сільськогосподарського призначення. Рейтинг складено за підтримки державного підприємства «СЕТАМ».

Оскільки достовірні дані про вартість оренди земельних паїв сільськогосподарськими підприємствами практично відсутні, рейтинг складено на основі єдиного об’єктивного джерела — результатів відкритих електронних аукціонів OpenMarketLand на право оренди ділянок сільськогосподарської землі, що перебувають у державній власності. Нагадаємо, що наразі у державній власності — близько 10 млн га земель сільськогосподарського призначення.

До рейтингу увійшли ціни оренди, які склалися на 2097 аукціонах, що відбулися протягом останнього року.

Можемо відзначити, що продаж прав оренди через конкурентні процедури доводить хибність думки про дешевизну української землі. Як відзначили у «СЕТАМ», у ході торгів ціна оренди була підвищена учасниками більш ніж у три рази у порівнянні з початковою вартістю лотів.

Крім того, Landlord вибірково зібрав доступну інформацію про приблизну вартість оренди гектарів безпосередньо у фермерів. Дані, озвучені представниками фермерських господарств, майже збігаються з цінами оренди аукціонів.

Рейтинг має велику актуальність з огляду на початок підготовки відкриття вільного обігу сільськогосподарських земель в Україні.

По­перше, на початковому етапі, за наявними оцінками, у продаж надійде не більш ніж 10% орних площ, що перебувають у державній і приватній власності. Тобто оренда залишиться головною формою використання земель.

По­друге, представлений у рейтингу спектр цін на оренду прямо корелює з майбутніми цінами землі, яка надійде у вільний продаж у різних регіонах. Рейтинг чітко показує, що майбутні ціни залежно від регіону можуть відрізнятися у п’ять­сім разів. Це спростовує твердження про те, що в Україні складеться якась універсальна ціна на землю. Крім того, рейтинг засвідчує, що не може бути єдиної регульованої мінімальної ціни сільгоспугідь — для кожного регіону, кожної зони, кожного типу ґрунтів тощо треба розробляти окремі методики оцінки головного аграрного активу. 

Кіровоградська область
8,1
тис. грн
Середня ціна оренди: 8108,4 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2 045 000 га
Орні землі: 1 470 000 га
Склад ґрунтів: переважають чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 3377 (42% від кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 37%

Клімат регіону помірно континентальний, помірно тепловий. Середня температура липня — 21 °C, січня — –5,5 °C. Ґрунти області характеризуються високою родючістю. У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить рослинництву, питома вага якого становить 73%.

Основні культури вирощування — зерновi (озима пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, гречка, просо), горох, серед технічних культур — соняшник та цукровий буряк. Садівництво представлене вирощуванням яблук, груш, слив, вишнi та ягід. Обсяг сільгоспвиробництва становить 4,3% обсягу сільськогосподарського виробництва України. Середній розмір фермерських господарств — 108 га.

Площа зрошуваних земель становить 51 300 га (3,3%), з них 21 200 га — це міжгосподарські системи.

Полтавська область
7,1
тис. грн
Середня ціна оренди: 7139,2 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2 100 000 га
Орні землі: 1 800 000 га
Склад ґрунтів: переважають чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 3993 (6,6% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 65,6%

Клімат регіону помірно континентальний. Середня температура липня — 21,4 °C, січня — –3,7 °C. Рівнинний рельєф та гарні агрокліматичні умови сприяють розвитку сільського господарства області. У валовому виробництві сільськогосподарської продукції продукція рослинництва становить 74,3%, тваринництва — 25,7%. Область продовжує утримувати лідируючі позиції з валового збору зерна в Україні. Основними культурами вирощування є озима пшениця, ячмінь, кукурудза, цукровий буряк, соя, соняшник, картопля, овочі. Останнім часом у північних районах регіону почали розвивати вирощування гречки й проса. Площі посіву кукурудзи та сої є найбільшими в Україні. Середній розмір фермерського господарства — 121,4 га.

Вінницька область
6,3
тис. грн
Середня ціна оренди: 6324,4 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2  014 000 га
Орні землі: 1 725 500 га
Склад ґрунтів: переважають опідзолені ґрунти, на півночі й півдні — чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 4535 (6,7% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 40%

Клімат регіону помірно континентальний. Середня температура липня — 20 °C, січня — –5 °C. Основні культури вирощування — зернові, цукрові буряки, насіння соняшника, картопля, овочі, ягоди. У валовому виробництві сільськогосподарської продукції продукція рослинництва становить 67%. Стрімко зростає частка посівів соняшника, знижується — цукрових буряків та кормових культур. Обсяги виробництва картоплі, овочів та плодово-ягідних культур зростають за рахунок збільшення продуктивності угідь. Область посідає перше місце за обсягами виробництва органічної продукції (8%). Питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції становить 8,5%. Середній розмір фермерських господарств — 141,4 га.

Черкаська область
6,1
тис. грн
Середня ціна оренди: 6091,9 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 1 456 400 га
Орні землі: 1 279 900 га
Склад ґрунтів: чорноземи переважають на півдні та сході, решту території займають деревно-підзолисті ґрунти
Кількість сільгосппідприємств: 3563 (6,7% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 22,5%

Основу АПК становить сільське господарство, спеціалізацією якого є зерново-буряковий комплекс із розвиненим тваринництвом. Розвиток агропромислового комплексу області обумовлений наявністю сприятливих агрокліматичних (переважно рівнинний рельєф, достатня кількість вологи і тепла) та водних ресурсів. Регіон має високопродуктивні земельні ресурси (90% земель оцінюються 70–96 балами за 100-бальною шкалою). Головними зерновими культурами є озима пшениця, кукурудза, ячмінь, зернобобові, гречка, просо. Традиційними галузями для Черкащини є садівництво та овочівництво. За обсягами валової продукції сільського господарства Черкащина посідає сьоме місце серед регіонів України й виробляє близько 5,3% загальнодержавного обсягу. Середній розмір фермерських господарств — 133 га.

Хмельницька область
5,7
тис. грн
Середня ціна оренди: 5669,6 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2 100 000 га
Орні землі: 1 800 000 га
Склад ґрунтів: на півночі та півдні області — опідзолені ґрунти, на решті території — чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 1694 (22,8% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 17%

На території Хмельниччини розташовані майже 4% всіх сільськогосподарських угідь України. Першість серед галузей сільського господарства тримає рослинництво. Найбільші посівні площі займають зернові культури, серед яких озима пшениця та цукрові буряки. Вирощують також ячмінь, горох, овес, гречку, кукурудзу. Важливою галуззю рослинництва є вирощування картоплі. Понад 40% посівних площ займають кормові культури. Природні умови сприятливі для розвитку овочівництва, але посівні площі овочевих культур ще невеликі. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Миколаївська область
5,4
тис. грн
Середня ціна оренди: 5406,7 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2 060 700 га
Орні землі: 1 700 000 га
Склад ґрунтів: на півдні — каштанові ґрунти, на решті території — чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 5226 (9,6% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 25%

На територію регіону припадають 5% орної землі в Україні. Виробнича структура сільського господарства — рослинницько-тваринницька. Питома вага продукції рослинництва в загальному обсязі сягає 80%. Природно-кліматичні умови та родючі землі регіону сприяють формуванню великого потенціалу агропромислової галузі, дозволяють отримувати високі врожаї практично всіх сільськогосподарських культур. Хоча останнім часом область відносять до зони ризику через глобальні кліматичні зміни, що супроводжуються підвищенням температур та посухами. Основними культурами рослинництва в регіоні є технічні — соняшник, цукрові буряки та зернові (озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза), під якими зайнято більше 40% посівних площ, овочево-баштанні культури. Розвинуте садівництво та виноградарство.

Житомирська область
4,1
тис. грн
Середня ціна оренди: 4103,0 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 1  601 000 га
Орні землі: 1 092 840 га
Склад ґрунтів: дерново-підзолисті, опідзолені, дернові, чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 2034 (4,1% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 25%

Область розташована на півночі України, в межах Поліської низовини, на півдні в межах Придніпровської височини. Клімат помірно континентальний. Питома вага продукції рослинництва в загальному обсязі сягає 72%. Рослинництво має зерново-картоплярський напрям на Поліссі та зерново-буряківничий — у лісостеповій зоні. Серед рослинництва виділяються вирощування зернових та зернобобових культур, провідні серед яких озима пшениця, озиме жито, ярий ячмінь, овес. Значну частку серед технічних культур займають цукрові буряки, льон-довгунець, хміль. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Одеська область
4,1
тис. грн
Середня ціна оренди: 4072,2 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2 594 500 га
Орні землі: 2 076 500 га
Склад ґрунтів: на півдні переважно каштанові ґрунти, на решті території — чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 4910 (19,8% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 42%

Головне природне багатство регіону — земельні ресурси, що представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною родючістю. У поєднанні з теплим степовим кліматом вони формують високий агропромисловий потенціал. Питома вага регіону в загальному обсязі виробництва валової сільськогосподарської продукції по Україні перевищує 5,3%. Основний напрям виробничої сільськогосподарської спеціалізації області — зерново-скотарський з розвиненим виробництвом соняшника, винограду, птахівництвом та свинарством. Частка рослинної продукції в загальному виробництві валової сільськогосподарської продукції становить 62%, тваринництва — 38%. Переважають малі та середні підприємства. Клімат краю, особливо в південній частині регіону, посушливий, тому майже 10% оброблюваних земель зрошуються.

Львівська область
4
тис. грн
Середня ціна оренди: 4000,2 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 1 240 000 га
Орні землі: 770 900 га
Склад ґрунтів: переважають дерново-підзолисті та опідзолені ґрунти
Кількість сільгосппідприємств: 1438 (7,5% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 17%

Частка продукції рослинництва у цій західній області України у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва становить 63,2%. Галузями спеціалізації сільського господарства є вирощування зернових культур, картоплі, овочів, цукрових буряків, льону, а ще деяких фруктів, зокрема яблук, груш та слив, ягід. У сільськогосподарських підприємствах переважно зосереджене виробництво зернових, зернобобових та технічних культур. У господарствах населення — культивація картоплі, овочевих, плодових та ягідних культур. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Івано-Франківська область
3,9
тис. грн
Середня ціна оренди: 3936,9 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 645 000 га
Орні землі: 395 000 га
Склад ґрунтів: дернові, дерново-підзолисті, опідзолені
Кількість сільгосппідприємств: 926 (11% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 14%

Клімат регіону має перехідний характер від помірно теплого вологого західноєвропейського до континентального східноєвропейського. Область належить до регіонів з низькою землезабезпеченістю. У структурі виробництва продукції сільського господарства переважає рослинництво (53%), тваринництво становить 47%. Сільськогосподарські підприємства надають перевагу свинарству та птахівництву — галузям, які мають відносно короткий виробничий цикл та нижчі затрати праці. Основними культурами вирощування є зернові, насіння соняшника, соя, ріпак, картопля та плодово-ягідні культури.

Чернівецька область
3,8
тис. грн
Середня ціна оренди: 3761,8 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 469 700 га
Орні землі: 329 700 га
Склад ґрунтів: переважають дерново-підзолисті, опідзолені
Кількість сільгосппідприємств: 821 (20% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 25%

Значна частина території Буковини зайнята дерново-підзолистими, світло-сірими і сірими ґрунтами, які, як правило, кислі, бідні на гумус і поживні речовини. Основу сільськогосподарських угідь регіону становлять схили, які наразі розорані майже на 80%. Питома вага рослинництва переважає. Основними культурами вирощування регіону є картопля, кукурудза, плодово-ягідні культури, овочі, пшениця, кормові культури. Останнім часом посівні площі сої зменшуються, а соняшника й ріпака — зростають. Основними виробниками агропродукції регіону є приватні господарства населення, це головні власники та користувачі землі. У них зосереджено 314 000 га сільгоспугідь (66,9%), у тому числі 201 500 га ріллі (61,1%). Питома вага області у виробництві сільськогосподарської продукції держави — 1,7%.

Київська область
3,5
тис. грн
Середня ціна оренди: 3545,8 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 1 434 000 га
Орні землі: 1 274 000 га
Склад ґрунтів: дерново-підзолисті, опідзолені, чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 2531 (12,6% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 5,9%

Клімат регіону помірно континентальний з достатньою зволоженістю. Чорноземи становлять 50% площі орних земель. Розораність земель Київської області сягає 82%. За темпами росту сільськогосподарського виробництва Київщина посідає 19-те місце, а за виробництвом продукції на одну особу — 10-те. Принциповою відмінністю від інших українських сільськогосподарських областей є те, що у Київській області частка господарств населення у сільгоспвиробництві є відносно незначною. Середній розмір фермерських господарств — 232,7 га. Питома вага рослинництва переважає. Основні культури вирощування — зернові та зернобобові, насіння соняшника, картопля. Площі плодово-ягідних культур скорочуються.

Чернігівська область
3,3
тис. грн
Середня ціна оренди: 3288,5 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2 068 400 га
Орні землі: 1 415 300 га
Склад ґрунтів: дерново-підзолисті, лісові та дернові ґрунти, чорноземи в південній частині області
Кількість сільгосппідприємств: 1769 (4,5% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 20,8%

Регіон розташований у межах природних зон лісостепу та мішаних лісів, родючість ґрунтів регіону понижена. В області сконцентровано 5% сільгоспугідь нашої держави. Клімат помірно континентальний. Розташування в двох природно-кліматичних зонах зумовило спеціалізацію сільського господарства області. У поліській частині поряд із вирощуванням зернових значного розвитку набуло льонарство і картоплярство, у лісостеповій — зернове господарство та вирощування цукрових буряків. Регіон другий в Україні за виробництвом жита та кукурудзи, третій — за виробництвом вівса, п’ятий — картоплі. Це одна з трьох областей, де сіяли льон, вона четверта за виробництвом молока та шоста за кількістю великої рогатої худоби, у тому числі корів. Основними культурами вирощування регіону є пшениця, кукурудза, ячмінь, просо, соя, ріпак, соняшник, плодово-ягідні культури. Питома вага рослинництва становить 77%.

Харківська область
3,1
тис. грн
Середня ціна оренди: 3074,3 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2 414 000 га
Орні землі: 1 929 000 га
Склад ґрунтів: переважають чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 4142 (2,7% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 9%

Регіон розташований у зонах лісостепу і степу. Клімат — помірно континентальний. Рельєф у більшій частині області рівнинний. Площа сільськогосподарських угідь та ріллі становить 69,6% від загальної площі, що свідчить про високий розвиток агрогалузі. Головні сільськогосподарські культури — кукурудза, соняшник, пшениця, кормові трави, цукровий буряк, ячмінь. Розвинене садівництво (вишні, груші, сливи, яблука тощо). Структура посівних площ: зернові культури становлять 49%, кормові — 25%, технічні — 17%, овочі та картопля — 9%. Питома вага області у виробництві сільськогосподарської продукції держави — 5,7%. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Луганська область
3
тис. грн
Середня ціна оренди: 3049,7 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 1 955 600 га
Орні землі: 1 300 000 га
Склад ґрунтів: переважають чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 1054 (30,5% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 5,7%

Поверхня у регіоні — хвиляста рівнина, що підвищується з долини Сіверського Дінця на північ і на південь, де розташований Донецький кряж. Клімат помірно континентальний із посухами. У регіоні переважає рослинництво. Основні культури вирощування — зернові, соняшник, овочівництво. Усі посівні площі Луганщини становлять 3,71% загальноукраїнських. Структура посівних площ така: 53,3% — зернові культури, 34,7% — технічні культури (у тому числі соняшник), 5,6% — картопля, решта — кормові культури. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону. Великий вплив на характер ведення господарства і ціну оренди має розташування регіону, частина якого не під контролем держави Україна, область входить до зони бойових дій.

Тернопільська область
3
тис. грн
Середня ціна оренди: 3018,6 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 1 048 700 га
Орні землі: 854 100 га
Склад ґрунтів: переважають чорноземи та опідзолені ґрунти
Кількість сільгосппідприємств: 1739 (4,8% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 30%

Область розташована на Подільській височині, південна межа проходить по річці Дністер, східна — по Збручу. Рельєф регіону рівнинний, що сприяє рослинництву. Із загальної площі земельного фонду 75,9% становлять землі, що використовуються для сільського господарства. Розораність території — 62%, один із найвищих відсотків в Україні. Серед галузей сільського господарства переважає рослинництво (66%), 34% припадає на тваринництво, основними галузями якого є скотарство, свинарство та птахівництво. Основними культурами, які вирощують у області, є озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, цукровий буряк, озимий ріпак. Регіон займає провідне місце в Україні із заготівлі дикорослих плодів, ягід, березового соку, лікарських трав. В області створено плантації шипшини, калини, обліпихи, аронії, кизилу, лимонника китайського, звіробою, суниці, мати-й-мачухи, чистотілу.

Херсонська область
2,7
тис. грн
Середня ціна оренди: 2693,3 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 1  970 600 га
Орні землі: 1 778 300 га
Склад ґрунтів: переважають південні чорноземи та каштанові ґрунти
Кількість сільгосппідприємств: 3774 (8,3% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 37%

Херсонська область розташована у межах Причорноморської низовини у степовій зоні Східноєвропейської рівнини в нижній течії Дніпра. Клімат помірно континентальний, посушливий. Питома вага рослинництва становить 81%. Основні культури вирощування — зернові, соняшник, соя, ріпак, овочі, плодово-ягідні та баштанні культури. Регіон має значні площі зрошуваних земель — 425 600 га (21,6% від площі сільгоспугідь). Однак брак вологи на решті території формує відносно низькі ціни на оренду сільгоспугідь. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Сумська область
2,7
тис. грн
Середня ціна оренди: 2663,1 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 1 700 000 га
Орні землі: 1 200 000 га
Склад ґрунтів: переважають чорноземи, на півночі — опідзолені ґрунти
Кількість сільгосппідприємств: 1861 (4,6% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 28%

Регіон охоплює частину Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Клімат помірно континентальний. Питома вага рослинництва — 80%. На виробництво основних сільськогосподарських культур, зокрема зернових та технічних, припадає понад 75%, на овочівництво — менше 1%. Основні культури вирощування — зернові та технічні культури. Останнім часом аграрії регіону почали вирощувати сою. Щороку площа посіву цієї культури зростає. У 2016 році за врожайністю зернових та зернобобових культур область посіла четверте місце серед регіонів України. За посівом та валовим виробництвом гречки Сумщина є лідером серед регіонів України. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Дніпропетровська область
2,4
тис. грн
Середня ціна оренди: 2355,1 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2 581 500 га
Орні землі: 2 127 400 га
Склад ґрунтів: переважають чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 4211 (14,5% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 8%

Рельєф регіону хвилясто-рівнинний. Територія розчленована глибокими долинами річок, балками та ярами. У цілому клімат помірний, на півдні області переважає степовий. Питома вага рослинництва становить 70%, переважає виробництво зернових (перш за все пшениці), соняшника, цукрового буряка, кукурудзи. Урожайність зернових та зернобобових, насіння соняшника, картоплі на Дніпропетровщині невисока й поступається врожайності сусідніх Черкаської, Херсонської та Полтавської областей. Площа зрошуваних земель — 198 700 га. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Запорізька область
2,2
тис. грн
Середня ціна оренди: 2216,4 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 966 000 га
Орні землі: 819 000 га
Склад ґрунтів: переважають чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 2849 (19% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 10,8%

Область розташована у степовій зоні з характерним рівнинним ландшафтом. Клімат помірно континентальний, посушливий. Умовно область поділяється на три природно-сільськогосподарські зони: степову (50,8%), степову посушливу (34,8%) та сухостепову (14,4%). Регіон має виражену зернову спеціалізацію з розвиненим виробництвом соняшника. Овочівництво розвинене слабо через відсутність зрошувальних систем. В останні роки спостерігається спад у сільському господарстві регіону, особливо у тваринництві. Це зумовлено складними кліматичними умовами, що відмічають у регіоні декілька років поспіль. На території області переважають малі та середні сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Донецька область
1,8
тис. грн
Середня ціна оренди: 1819,2 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 2 047 000 га
Орні землі: 1 652 000 га
Склад ґрунтів: переважають чорноземи
Кількість сільгосппідприємств: 2252 (3,7% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 8%

Донецька область розташована в межах Донецького кряжа, Приазовської височини та частково Придніпровської низовини. Питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції становить близько 4,6% (станом на 2014 рік), питома вага рослинництва займає 69%. Основними культурами вирощування є озима пшениця, соняшник, картопля, овочі. Землі регіону мають високу родючість, але розташування області в зоні ризикованого землеробства стримує розвиток галузі. Крім того, безперечний вплив на вартість оренди має те, що саме Донецька область стала епіцентром бойових дій у 2014–2019 роках і великі площі угідь є небезпечними для обробітку. На території області переважають малі та середні сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Рівненська область
1,3
тис. грн
Середня ціна оренди: 1268,6 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 930 000 га
Орні землі: 656 800 га
Склад ґрунтів: дерново-підзолисті, опідзолені, дернові ґрунти
Кількість сільгосппідприємств: 1243 (3,3% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 21%

Природні та кліматичні умови регіону сприятливі для вирощування ріпака, пшениці, кукурудзи, цукрового буряка, льону, круп’яних культур. Питома вага рослинництва — 68%. Зазвичай тут вирощують озимі та ярі зернові культури — пшеницю, ячмінь, рідше кукурудзу; серед технічних культур переважають соя, соняшник, ріпак. Розораність сільгоспугідь області сягає 70%. Низька вартість оренди обумовлена тим, що ґрунти регіону не мають високої родючості й потребують внесення великої кількості добрив і засобів захисту рослин. Великі ділянки ґрунтів на місці колишніх боліт важкі в обробітку і підготовці до культивування. На території області переважають малі та середні сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Закарпатська область
1,3
тис. грн
Середня ціна оренди: 1265,7 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 470 200 га
Орні землі: 199 800 га
Склад ґрунтів: дерново-підзолисті, дернові, дерново-буроземні ґрунти
Кількість сільгосппідприємств: 1169 (18% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 20%

Близько 80% регіону займають Карпатські гори, решту — Притисянська низовина. Клімат помірно континентальний. Основні культури вирощування — картопля, зернові, плодово-ягідні культури. За природно-економічними умовами сільгоспвиробництво області поділяється на три підзони: низинну, де розміщено 55% земель, передгірську — 21,3% та гірську — 23,7%. У низинній зоні зазвичай вирощують зерно, надранні й пізні овочі, розвивають виноградарство та садівництво. Передгірські та гірські райони спеціалізуються на картоплярстві, садівництві, кормовиробництві, м’ясному та молочному скотарстві, розвитку вівчарства. У регіоні більше 40 000 га сільгоспземель мають дренажні системи. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.

Волинська область
1,2
тис. грн
Середня ціна оренди: 1225,1 грн/га
Площа земель сільгосппризначення: 1 048 700 га
Орні землі: 673 200 га

Склад ґрунтів: дерново-підзолисті, опідзолені, дернові ґрунти, торфовища
Кількість сільгосппідприємств: 1500 (3,5% кількості підприємств регіону)
Частка агросектора у ВВП області: 20%

Область розташована в межах Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини. Клімат помірно континентальний. Орні ґрунти мають загальну оцінку врожайності 48 балів (зі 100). З вирощування зернових культур — 43 бали, цукрових буряків — 41, льону — 55, картоплі — 78 балів. Питома вага рослинництва — 60%. Основні культури вирощування: зернові, технічні, цукровий буряк, картопля, овочеві культури, плодово-ягідна продукція. Основні напрями у тваринництві — виробництво молока та м’яса. Великі ділянки ґрунтів на місці колишніх боліт важкі в обробітку і підготовці до культивування. На території області переважають малі сільськогосподарські підприємства, які і забезпечують більшу частку валового аграрного продукту регіону.