Державний схрон Скільки дадуть за сільсько-господарські землі у державній власності по регіонах
Рейтинг регіонів України за вартістю державної землі

Landlord представляє ексклюзивний рейтинг регіонів України за вартістю земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності.

Рейтинг складено за розрахунками Landlord на підставі даних державного підприємства «СЕТАМ» про результати відкритих електронних аукціонів OpenMarketLand на право оренди ділянок державної сільськогосподарської землі.
Нагадаємо, що аукціони були запущені більше року тому — у вересні 2018-го. За цей час накопичена достатня база для проведення аналізу, яка дозволяє прогнозувати можливу ціну сільськогосподарської землі у кореляції із середніми цінами оренди.

У рейтингу враховані дані про ціни оренди, які склалися на майже 3000 аукціонів, що відбулися протягом вказаного періоду.

За висновками експертів, якщо на законодавчому рівні не буде встановлено мінімальну ціну сільськогосподарської землі, то стартовим розміром, який буде запропоновано покупцями, стане приблизна вартість оренди земельної ділянки за 10 років. Саме з цього висновку ми і виходили у розрахунку можливої ціни угідь у різних регіонах України.

Крім даних «СЕТАМ» Landlord врахував дані про ціни оренди землі фахівців компаній, що входять до Спілки українських підприємців, і безпосередньо у фермерських господарств. Можемо відзначити, що зібрана інформація лише трохи відрізняється від цін аукціонів — відхилення по регіонах становить приблизно 10%.

Таким чином, наведена у рейтингу вартість є похідною від даних Держгеокадастру про сумарну площу масивів землі у державній власності по кожному з регіонів і ціни приблизної стартової ціни гектара, що була розрахована Landlord. У розрахунках ми виходимо з поточної ситуації, припускаючи, якою могла б бути ціна і вартість у разі, якщо вільний обіг землі почав працювати вже зараз.

Втім, оскільки вартість оренди (і, відповідно, ціна землі) постійно зростають, можна прогнозувати, що за рік, який залишився до введення вільного обігу, розрахункові стартові розміри також можуть збільшитися.

У рейтингу не враховувалися державні землі, які станом на початок листопада 2019 року вже були передані ОТГ, оскільки ми припускаємо, що ці землі, скоріш за все, будуть здавати в оренду, а рента стане одним з головних джерел поповнення місцевих бюджетів.

За можливості у кожному з регіонів ми навели перелік державних підприємств, які володіють найбільшими масивами землі. Втім, цей перелік не можна вважати цілком коректним, оскільки найбільшими державними користувачами сільгоспземлі є НААН і Міністерство оборони. На жаль, у відкритих джерелах консолідована інформація про розташування їх земельних ділянок (як і характер використання землі) відсутня.

Полтавська область
1
31.4

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 100 000 га

Площа орних земель: 1 800 000 га

Вартість 1 га:
66 000 грн

Загальна площа держземель області: 476 000 га

Загальна вартість держземель: 31 416 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 117 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 63 641 одиниця.
Одними з найбільших власників держземель області є ДП «Державний шовкорадгосп «Чутівський» — володіє 194 га, ДП «Миргородський грензавод» — 319 га.
Область продовжує утримувати лідируючі позиції з валового збору зерна в Україні. Основними культурами вирощування є озима пшениця, ячмінь, кукурудза. Останнім часом у північних районах регіону почали розвивати вирощування гречки й проса. Також на Полтавщині культивуються цукровий буряк, соя, соняшник, картопля, овочі. Варто відмітити, що Полтавська область лідирує за площами посіву кукурудзи та сої, які є найбільшими в Україні.
Кіровоградська область
2
28,2

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 045 000 га

Площа орних земель: 1 470 000 га

Вартість 1 га:
71 000 грн

Загальна площа держземель області: 397 000 га

Загальна вартість держземель: 28 187 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 59 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 19 484 одиниці.
Серед найбільших власників держземель області — ДП «Державний шовкорадгосп «Знам’янський», що володіє 384 га.
У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить рослинництву, питома вага якого сягає 73%. Переважають зернові культури (озима пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, гречка, просо), горох, серед технічних культур — соняшник та цукровий буряк. Обсяг сільгоспвиробництва забезпечує 4,3% рослинницького продукту України. Садівництво представлене вирощуванням яблук, груш, слив, вишень та ягід. Ґрунти області характеризуються високою родючістю завдяки домінуванню чорноземів.
Вінницька область
3
22,9

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 014 000 га

Площа орних земель: 1 725 500 га

Вартість 1 га:
61 000 грн

Загальна площа держземель області: 376 000 га

Загальна вартість держземель: 22 936 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 54 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 37 941 одиниця.
Великих державних компаній, що володіють значними земельними ділянками, в області немає.
У валовому виробництві сільськогосподарської продукції продукція рослинництва займає 67%. Основні культури вирощування — зернові, цукрові буряки, насіння соняшника, картопля, овочі, ягоди. Останнім часом на Вінниччині стрімко почали зростати площі посівів соняшника, який поступово витісняє із сівозміни традиційний для регіону цукровий буряк.
За складом ґрунтів в області переважають опідзолені ґрунти, а на півночі й півдні — чорноземи.
Дніпропетровська область
4
20,3

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 581 500 га

Площа орних земель: 2 127 400 га

Вартість 1 га:
49 000 грн

Загальна площа держземель області: 414 000 га

Загальна вартість держземель: 20 286 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 270 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 114 428 одиниць.
Великих державних компаній, що володіють значними земельними ділянками, в області немає. Хоча за загальною площею державного клину область посідає третє місце в Україні.
В області переважають чорноземи. Питома вага рослинництва регіону становить 70%. Основною зерновою культурою є пшениця, хоча розвинуте виробництво й інших культур групи, зокрема кукурудзи. Серед технічних культур переважають посіви соняшника і цукрового буряка.
Чернігівська область
5
19,6

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 068 400 га

Площа орних земель: 1 415 300 га

Вартість 1 га:
47 000 грн

Загальна площа держземель області: 418 000 га

Загальна вартість держземель: 19 646 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 186 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 42 213 одиниць.
Склад ґрунтів регіону характеризується дерново-підзолистими, лісовими та дерновими ґрунтами, чорноземи розташовані в його південній частині. Розташування у двох природно-кліматичних зонах зумовило спеціалізацію сільського господарства. У поліській частині поряд із вирощуванням зернових значного розвитку набуло льонарство і картоплярство, у лісостеповій — зернове господарство та вирощування цукрових буряків. Основними культурами вирощування регіону є пшениця, кукурудза, ячмінь, просо, соя, ріпак, соняшник, плодово-ягідні культури. Питома вага рослинництва становить 77%.
Одеська область
6
18,8

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 594 500 га

Площа орних земель: 2 076 500 га

Вартість 1 га:
41 000 грн

Загальна площа держземель області: 459 000 га

Загальна вартість держземель: 18 819 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 125 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 41 630 одиниць. Загальна площа держземель регіону найбільша в Україні. Одними з найбільших власників держземель області є ДП «Світанок» — володіє 2887,8 га, ДП «Кучурганське» — 1981 га.
На півдні регіону переважають каштанові ґрунти, на решті території — чорноземи. Вирощуються майже всі зернові культури, що культивуються в Україні. Також розвинені виробництво соняшника, винограду, птахівництво та свинарство. Частка рослинної продукції в загальному виробництві валової сільськогосподарської продукції становить 62%, тваринництва — 38%.
Львівська область
7
14,9

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
1 240 000 га

Площа орних земель: 770 900 га

Вартість 1 га:
42 000 грн

Загальна площа держземель області: 355 000 га

Загальна вартість держземель: 14 910 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 69 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 28 783 одиниці.
Серед найбільших власників держземель області — ДП «Ліктрави», що володіє 443 га.
На території області переважають дерново-підзолисті та опідзолені ґрунти. Галузями спеціалізації сільського господарства є вирощування зернових культур, картоплі, овочів, цукрових буряків, льону. Також в області розвинений садівницький напрям — зокрема, виробництво яблук, груш та слив, ягід. У сільськогосподарських підприємствах переважно зосереджене виробництво зернових, зернобобових та технічних культур.
Черкаська область
8
14,7

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
1 456 400 га

Площа орних земель: 1 279 900 га

Вартість 1 га:
59 000 грн

Загальна площа держземель області: 249 000 га

Загальна вартість держземель: 14 691 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 83 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 36 777 одиниць.
Основною спеціалізацією АПК є зерново-буряковий комплекс. Також розвинений тваринницький напрям господарств.
Головними зерновими культурами є озима пшениця, кукурудза, ячмінь, зернобобові, гречка, просо. Традиційними галузями для Черкащини є садівництво та овочівництво. Область має сприятливі агрокліматичні умови — домінування чорноземів, рівнинний рельєф, достатня кількість вологи і тепла, легкодоступні водні ресурси.
Хмельницька область
9
13,8

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 100 000 га

Площа орних земель: 1 800 000 га

Вартість 1 га:
60 000 грн

Загальна площа держземель області: 230 000 га

Загальна вартість держземель: 13 800 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 138 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 21 120 одиниць.
Одним з найбільших власників держземель області є ФГ «Укрліктрави» — володіє 10 809 га.
Першість серед галузей сільського господарства тримає рослинництво. Найбільші посівні площі займають зернові культури, серед яких озима пшениця та цукрові буряки. Вирощують також ячмінь, горох, овес, гречку, кукурудзу. Важливою галуззю рослинництва є вирощування картоплі. Понад 40% посівних площ займають кормові культури. За складом ґрунтів на півночі та півдні області переважають опідзолені ґрунти, на решті території — чорноземи.
Харківська область
10
11,4

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 414 000 га

Площа орних земель: 1 929 000 га

Вартість 1 га:
32 000 грн

Загальна площа держземель області: 357 000 га

Загальна вартість держземель: 11 424 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 65 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 52 338 одиниць.
Серед найбільших власників держземель області ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство» — володіє 8582 га, ДП «Благодатне» — 5426 га, ДП «Іскра» — 2692 га, ДП «НДГ «Докучаєвське» — 2351 га, ДП «Шовкогосподарство «Кумівське» — 157 га.
За типом ґрунтів у регіоні переважають чорноземи. Головні сільськогосподарські культури — кукурудза, соняшник, пшениця, кормові трави, цукровий буряк, ячмінь. Розвинене садівництво (вишні, груші, сливи, яблука тощо). Структура посівних площ наступна: зернові культури становлять 49%, кормові — 25%, технічні — 17%, овочі та картопля — 9%.
Миколаївська область
11
11,4

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 060 700 га

Площа орних земель: 1 700 000 га

Вартість 1 га:
41 000 грн

Загальна площа держземель області: 278 000 га

Загальна вартість держземель: 11 398 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 109 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 39 093 одиниці.
З-поміж найбільших власників держземель області — ДП «Племрепродуктор «Степове», що володіє 4135 га, «Радгосп «Виноградна долина» — 2413 га.
На півдні регіону зосереджені каштанові ґрунти, на решті території — чорноземи. Останнім часом область відносять до зони ризику через глобальні кліматичні зміни, що супроводжуються підвищенням температур та посухами. Основними культурами рослинництва в регіоні є зернова група — озима пшениця, озимий та ярий ячмінь, кукурудза (приблизно 40% всіх сільськогосподарських площ). Крім того, великі площі відведені під овочево-баштанні культури. Розвинуте садівництво та виноградарство.
Житомирська область
12
10,3

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
1 601 000 га

Площа орних земель: 1 092 840 га

Вартість 1 га:
40 000 грн

Загальна площа держземель області: 257 000 га

Загальна вартість держземель: 10 280 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 144 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 40 096 одиниць.
Одним з найбільших власників держземель області є ДП «Грозинське» — володіє 3506 га.
Регіон покривають дерново-підзолисті, опідзолені, дернові ґрунти та чорноземи. Територія області неоднорідна за умовами ведення господарства, тому рослинництво має зерново-картоплярський напрям на Поліссі та зерново-буряківничий — у лісостеповій зоні. Серед рослинництва виділяється вирощування зернових та зернобобових культур. Головними культурами є озима пшениця, озиме жито, ярий ячмінь, овес, зернобобові, гречка, просо.
Київська область
13
9,8

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
1 434 000 га

Площа орних земель: 1 274 000 га

Вартість 1 га:
35 000 грн

Загальна площа держземель області: 279 000 га

Загальна вартість держземель: 9765 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 18 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 78 607 одиниць.
Серед найбільших власників держземель області — ДП «Конярство України», що володіє 50 606 га, ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» — 19 996 га, ДППЗ «Плосківський» — 2124 га.
На території домінують дерново-підзолисті, опідзолені ґрунти та чорноземи. Питома вага рослинництва переважає. Основні культури вирощування — зернові та зернобобові, насіння соняшника, картопля. Площі плодово-ягідних культур скорочуються.
Київська область посідає четверте місце за обсягами виробництва органічної продукції (6,1%), що пояснюється близькістю такого великого ринку збуту, як місто Київ.
Сумська область
14
9,2

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
1 700 000 га

Площа орних земель: 1 200 000 га

Вартість 1 га:
27 000 грн

Загальна площа держземель області: 341 000 га

Загальна вартість держземель: 9207 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 88 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 82 725 одиниць.
З-поміж найбільших власників держземель області — Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство «Вирівське», що володіє 3278 га.
Більша частина області покрита чорноземами, а на півночі домінують опідзолені ґрунти. Питома вага рослинництва у сільському господарстві області становить 80%. На виробництво основних сільськогосподарських культур, зокрема зернових та технічних, припадає понад 75%, на овочівництво — менше 1%. Основні культури вирощування — зернові та технічні. Останнім часом аграрії регіону почали вирощувати сою. Щороку площа посіву цієї культури зростає.
Луганська область
15
7,2

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
1 955 600 га

Площа орних земель: 1 300 000 га

Вартість 1 га:
31 000 грн

Загальна площа держземель області: 233 000 га

Загальна вартість держземель: 7223 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 60 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 130 815 одиниць.
Великих державних компаній, що володіють значними земельними ділянками, в області немає.
Більша частина території області покрита чорноземами. У регіоні переважає рослинництво. Основні культури вирощування — зернові, соняшник, овочі.
Структура посівних площ така: 53,3% — зернові культури, 34,7% — технічні культури (у тому числі соняшник), 5,6% — картопля, решта — кормові культури.
Великий вплив на сільськогосподарську діяльність має безпосередня близькість до зони конфлікту на Донбасі.
Херсонська область
16
6,3

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
1 970 600 га

Площа орних земель: 1 778 300 га

Вартість 1 га:
27 000 грн

Загальна площа держземель області: 235 000 га

Загальна вартість держземель: 6345 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 142 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 42 051 одиниця.
Великих державних компаній, що володіють значними земельними ділянками, в області немає.
На території переважають південні чорноземи та каштанові ґрунти. Основні культури вирощування — зернові, соняшник, соя, ріпак, овочі, плодово-ягідні та баштанні культури. Серед овочевих культур найбільше значення мають помідори, капуста, цибуля, перець солодкий, баклажани. Регіон має значні площі зрошуваних земель — 425 600 га (21,6% від площі сільгоспугідь).
Івано-Франківська область
17
6,3

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
645 000 га

Площа орних земель: 395 000 га

Вартість 1 га:
37 000 грн

Загальна площа держземель області: 169 000 га

Загальна вартість держземель: 6253 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 19 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 8172 одиниці.
У регіоні переважають дернові, дерново-підзолисті та опідзолені ґрунти. Область належить до регіонів з низькою землезабезпеченістю. У структурі виробництва продукції сільського господарства переважає рослинництво (53%), тваринництво становить 47%. Основними культурами вирощування є зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза), насіння соняшника, соя, ріпак. Сільськогосподарські підприємства надають перевагу свинарству та птахівництву — галузям, які мають відносно короткий виробничий цикл та нижчі затрати праці.
Донецька область
18
6

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
2 047 000 га

Площа орних земель: 1 652 000 га

Вартість 1 га:
18 000 грн

Загальна площа держземель області: 338 000 га

Загальна вартість держземель: 6084 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 71 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 58 448 одиниць.
Великих державних компаній, що володіють значними земельними ділянками, в області немає.
На території регіону переважають чорноземи. Питома вага рослинництва займає 69%. Основними культурами вирощування є озима пшениця, соняшник, картопля, овочі. Землі регіону мають високу родючість, але розташування області в зоні ризикованого землеробства стримує розвиток галузі. Додатковим стримувальним фактором є безпосередня близькість до зони конфлікту, що ускладнює залучення інвестицій.
Тернопільська область
19
5,5

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
1 048 700 га

Площа орних земель: 854 100 га

Вартість 1 га:
34 000 грн

Загальна площа держземель області: 163 000 га

Загальна вартість держземель: 5542 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 81 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 13 394 одиниці.
Одним з найбільших власників держземель області є ДП «Монастириське» — володіє 921 га.
У регіоні домінують чорноземи та опідзолені ґрунти. Серед галузей сільського господарства переважає рослинництво (66%), 34% припадає на тваринництво, основними галузями якого є скотарство, свинарство та птахівництво. Основними культурами, які вирощують у області, є озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, цукровий буряк, озимий ріпак. Область займає провідне місце в Україні із заготівлі дикорослих плодів, ягід, березового соку, лікарських трав.
Запорізька область
20
5,4

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
966 000 га

Площа орних земель: 819 000 га

Вартість 1 га:
24 000 грн

Загальна площа держземель області: 226 000 га

Загальна вартість держземель: 5424 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 156 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 33 575 одиниць.
Більша частина території області покрита чорноземами. Регіон має виражену зернову спеціалізацію (пшениця, кукурудза, озимий ячмінь). Важливим напрямом залишається виробництво соняшника. Овочівництво розвинене слабо через відсутність зрошувальних систем. В останні роки спостерігається спад у сільському господарстві області. Це в першу чергу зумовлено складними посушливими кліматичними умовами, що відмічають у регіоні декілька років поспіль.
Волинська область
21
4

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
1 048 700 га

Площа орних земель: 673 200 га

Вартість 1 га:
15 000 грн

Загальна площа держземель області: 263 000 га

Загальна вартість держземель: 3945 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 79 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 10 014.
У регіоні домінує такий склад ґрунтів: дерново-підзолисті, опідзолені, дернові ґрунти та торфовища. Орні ґрунти регіону мають низьку загальну оцінку врожайності — 48 балів за 100-бальною шкалою. Великі ділянки ґрунтів на місці колишніх боліт важкі в обробітку і підготовці до культивування. Питома вага рослинництва в регіоні становить 60%. Основні культури вирощування — зернові, технічні, цукровий буряк, картопля, овочеві культури, плодово-ягідна продукція.
Чернівецька область
22
3,2

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
469 700 га

Площа орних земель: 329 700 га

Вартість 1 га:
38 000 грн

Загальна площа держземель області: 85 000 га

Загальна вартість держземель: 3230 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 11 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 12 256 одиниць.
Великих державних компаній, що володіють значними земельними ділянками, в області немає.
У регіоні домінує дерново-підзолистий та опідзолений тип ґрунтів. Основу сільськогосподарських угідь області становлять схили, які наразі розорані майже на 80%. Питома вага рослинництва переважає. Основними культурами вирощування регіону є картопля, кукурудза, плодово-ягідні культури, овочі, пшениця, кормові культури.
Рівненська область
23
1,9

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
930 000 га

Площа орних земель: 656 800 га

Вартість 1 га:
14 000 грн

Загальна площа держземель області: 135 000 га

Загальна вартість держземель: 1890 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 38 000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 33 858 одиниць.
Серед найбільших власників держземель області — ДП «Мирогощанський державний іподром», що володіє 2704 га.
В області домінують дерново-підзолисті, опідзолені та дернові ґрунти. Ґрунти регіону не мають високої родючості й потребують внесення великої кількості добрив і засобів захисту рослин. Питома вага рослинництва області становить 68%. Зазвичай тут вирощують озимі та ярі зернові культури — пшеницю, ячмінь, рідше кукурудзу; серед технічних культур переважають соя, соняшник, ріпак.
Закарпатська область
24
1,3

млрд грн

Площа земель сільгосппризначення:
470 200 га

Площа орних земель: 199 800 га

Вартість 1 га:
12 000 грн

Загальна площа держземель області: 108 000 га

Загальна вартість держземель: 1296 млн грн

Площа земель, передана ОТГ: 4000 га

Кількість земельних ділянок, що перебувають у державній формі власності, — 8071.
Одними з найбільших власників держземель області є ДП «Кук» — володіє 1349 га, ДП «Великолазівський» — 752 га, ДП «АТП «Бобовище» — 1130 га, ДП «Агрофірма «Леанка» — 2859 га.
У регіоні переважають дерново-підзолисті, дернові та дерново-буроземні ґрунти. Основні культури вирощування — картопля, зернові, плодово-ягідні культури. У низинній зоні зазвичай вирощують зерно, надранні й пізні овочі, розвивають виноградарство та садівництво. Передгірські та гірські райони спеціалізуються на картоплярстві, садівництві, кормовиробництві, м’ясному та молочному скотарстві, розвитку вівчарства.