КУКУРУДЗА
ЧЕК-ЛИСТ мінеральне
живлення та захист
достатнього і нестійкого зволоження
КРОК 1
Вибір стратегії мінерального живлення

Розрахуйте норми внесення добрив «на запланований врожай» за виносом поживних речовин на основі коефіцієнтів їх використання з ґрунту і добрив, враховуючи свіжі дані агрохімічного аналіз ґрунту ваших полів щодо вмісту в них поживних речовин. При розрахунках також візьміть до уваги середні, багаторічні, регіональні статистичні показники вологозабезпечення і врожайності.

Оберіть необхідні види добрив, орієнтуючись на формуляції, в яких азот перебуває в пролонгованій формі.

Розподіліть норми азотних добрив під перед- та припосівне внесення, а також під наступні підживлення. За можливості поєднуйте їх внесення з сіркою, яка оптимізує споживання азоту рослинами.

Для перед- та припосівного внесення використовуйте фосфоровмісні добрива, а також за необхідності цинк.

КРОК 2
Гербіцидний захист

Пам'ятайте! Головне завдання гербіцидного захисту кукурудзи — забезпечення відсутності бур'янів у посіві кукурудзи в гербокритичний період від сходів до 5 листків у рослини кукурудзи. У наступні фази розвитку від 5-го до 8-го листка відбувається формування бруньок волоті та качана, і вплив будь-якого негативного фактору критично позначається на майбутній врожайності культури. Тому вибір гербіциду та жорстке дотримання усього регламенту застосування є надважливим у цій фазі розвитку культури.

Своєчасно внесіть ґрунтові гербіциди. Обирайте високоякісні оригінальні препарати з пролонгованою дією, які проявляють мінімальну фітотоксичність на рослини, та визначте оптимальний спосіб їх внесення.

Доповніть дію ґрунтового гербіциду шляхом використання ротаційних борін після висіву насіння.

Проаналізуйте ситуацію з поширенням шкідників упродовж останніх років та прийміть рішення з огляду на доцільність застосування ґрунтових інсектицидів. У цьому плані також слід орієнтуватися на якість протруйників для насіння.

КРОК 3
Позакореневе живлення

Розрахуйте необхідну кількість добрив для позакореневого внесення.

Внесення високих доз і перевищення концентрації робочого розчину можуть спричинити опіки листя та пригнічення розвитку рослин.

Зверніть особливу увагу на забезпечення рослин кукурудзи цинком (не пізніше 6-го листка), а також фосфором у максимально доступній формі.

Зважайте, що не всі форми фосфору, внесені листовим способом, спроможні рухатися всередині рослини, досягаючи коріння. Це може бути актуально у разі тривалого зниження температури ґрунту, але не раніше відновлення ростових процесів рослини.

КРОК 4
Інсектицидний та фунгіцидний захист

Прийміть рішення щодо оптимальних строків внесення інсектицидних препаратів, зважаючи на їх склад та дані про поширення найбільш шкодочинних для посівів кукурудзи комах у вашій місцевості.

Не очікуйте перевищення порогу шкодочинності комах та у разі очевидного зростання їх чисельності здійснюйте превентивну обробку якісним інсектицидним препаратом. Такі обробки доцільно поєднувати з внесенням мікродобрив та стимуляторів росту.

Розгляньте доцільність застосування фунгіцидних препаратів на кукурудзі в разі випадання великої кількості опадів у поєднанні зі значною різницею денних та нічних температур. Це дасть змогу, зокрема, помітно збільшити тривалість вегетації рослин та активізує ключові процеси їх розвитку.

КРОК 5
Післясходовий догляд

За необхідності внесення страхового гербіциду оберіть найменш фітотоксичний для кукурудзи оригінальний препарат і застосуйте його до 5-го листка.

Намагайтеся мінімізувати кількість заїздів техніки в посіви після 5-го листка, щоб уникнути можливих механічних пошкоджень рослин кукурудзи.

Створіть максимально безстресові умови росту кукурудзи у фази 5–8 листків під час формування бруньок волоті та качана.

Розгляньте доцільність міжрядної культивації посівів. За необхідності руйнування ґрунтової кірки встановіть обмеження відстані наближення робочих органів ґрунтообробного агрегату до рослин у рядку не менше ніж 15 см. Це знизить травмування кореневої системи.

Оцініть доцільність використання спеціалізованого обладнання для внутрішньоґрунтового чи прикореневого підживлення посівів кукурудзи рідкими азотними добривами.