Аграрії Донецької області посіяли ярі зернові та зернобобові на 106 тис. га

Ïîñåâ çåðíîâûõ è òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð - êóêóðóçû, ïîäñîëíå÷íèêà è ñîè âî âðåìÿ ïîñåâíîé êàìïàíèè 2015 â Ñóìñêîé îáë. , 18 ìàÿ 2015 ã. Ôîòî Ëÿõ Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Сільськогосподарські підприємства Донецької області станом на 16 квітня посіяли ранні ярі зернові та зернобобові культури на площі 106,2 тис. га або 75,4% до прогнозу. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.
«У 2017 році на цю дату було посіяно 134,7 тис. га, або 102,6% до прогнозу», – йдеться у повідомленні.
В тому числі посіяно:
• ярий ячмінь – 81,9 тис. га (72,5% до прогнозу);
• овес – 2,8 тис. га (87,5% до прогнозу);
• горох – 20,8 тис. га (89% до прогнозу).
Сходи озимих культур на зерно по всіх категоріях господарств області отримані на площі 342,4 тис. га. Із цієї площі на 13 квітня посіви знаходяться в стані: доброму – 31,6% (108,2 тис. га); задовільному – 54,6% (186,8 тис. га), а також в слабкому та зрідженому стані – 13,8% (47,4 тис. га).
За оперативними даними озимі культури на зерно підживлені мінеральними добривами на площі 326,9 тис. га (95,5% до прогнозу). Крім того, озимий ріпак підживлено на площі 15,4 тис. га (74,1% до прогнозу).
Для проведення комплексу весняно-літніх польових робіт у 2018 році, станом на 3 квітня мінеральні добрива накопичено в обсязі 28,1 тис. тонн в діючій речовині (99,3% до заявки).
За даними Мінагрополітики, у 2018 році ярими зерновими та зернобобовими культурами планується засіяти 7,4 млн га. З них рання група: ячмінь – 1,6 млн га; пшениця – 182 тис. га; овес – 200 тис. га; горох – 412 тис. га. Пізня група: гречка –158 тис. га; просо – 56 тис. га; кукурудза на зерно – 4,6 млн га.

 

Схожі статті

Залиште коментарій

Please enter your comment!
Please enter your name here